A A A K K K
для людей із порушенням зору
Білецька сільська територіальна громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Рішення сесії сільської ради №691 «Про внесення змін до бюджету Білецької сільської ради на 2021 рік»

Дата: 06.05.2021 10:10
Кількість переглядів: 269

РІШЕННЯ № 691

Від 9 березня 2021року

Про внесення змін до бюджету

Білецької сільської ради на 2021рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» враховуючи пропозиції постійної комісії з питань бюджету ,фінансів, планування соціально-економічного розвитку ,житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою, транспорту, регуляторної політики, підприємництва та торгівлі Білецька сільська рада

                                                           ВИРІШИЛА:

1.Збільшити обсяг доходів загального фонду Білецького сільського бюджету на суму 44665,00грн ( сорок чотири тисячі шістсот шістдесят п’ять грн. ), за рахунок:

ККД-41053900-«Інші субвенції з місцевого бюджету».                           44 665,00грн.

         2.Збільшити обсяг видатків Білецького сільського бюджету на суму 44 665 ,00грн ( сорок чотири тисячі шістсот шістдесят п’ять грн ) за головним розпорядником коштів.

Білецька сільська рада.

КПКВ 0113050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  
Соціальне забезпечення                                         18 000,00грн.

КПКВ 0113171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин ,ремонт технічного обслуговування автомобілів, мотоколясок, і на транспортне обслуговування »  
Соціальне забезпечення                                                                         1465,00грн.

КПКВ 0113191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»  
Соціальне забезпечення                                                                         9 600,00грн.

 

КПКВ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення »  
Соціальне забезпечення                                                                       15 600,00гр  

 

3.Затвердитиперерозподілкоштівв межах загальногообсягувидатківБілецькогосільського бюджету на 2021рікміжголовнимирозпорядниками коштів по загальному фонду, а саме:

3.1 Зменшити на суму  394500,00грн(триста дев’яносто чотири  тисячі п’ятсот грн.)

Білецька сільська рада.

КПКВ 0110150 «Організаційне інформаційно – аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської ради»              
Поточні видатки                                                          200 000,00 грн.

КПКВ 0112111«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної )допомоги »
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,не віднесенні до заходів розвитку. 50 000,00 грн.

КПКВ 0112113«Первинна медична допомога населенню, що надається
амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)»

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям).

62 500,00грн.

Відділ освіти Білецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області.

КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»  
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв. 7 000,00грн.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Білецької сільської ради.

КПКВ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» 
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм, не віднесенні до заходів розвитку.75 000,00грн.

3.2 Збільшити насуму  394500,00грн( триста дев’яносто чотири тисячі п’ятсот грн.).

Білецька сільська рада .

КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»61 000,00грн.
Інші видатки та поточне утримання                                             61 000,00грн.

 

КПКВ 0112111«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної )допомоги»
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям). (Комунальне некомерційне підприємство Великоберезовицької селищної  ради «Тернопільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»112 500,00грн.

КПКВ 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» 200 000,00грн.
(Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Білецької сільської ради).

          Оплата праці                                                                                     150 000,00грн.

          Нарахування на оплату праці                                                            40 000,00грн.

          Інші видатки та поточне утримання                                                  10 000,00грн.

Відділ освіти Білецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області.

КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»  
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв. 7 000,00грн.

 

3.3Збільшити обсяг видатків спеціального фонду Білецького сільського бюджету на 2021рік за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок перерозподілу коштів.

КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 14 000,00грн.
         Капітальні видатки                                                                 14 000,00грн.

 

4.Зменшитиобсягвидатківспеціального фонду Білецькогосільського бюджету на 2021рік за рахуноккоштів,що передавались іззагального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду),за рахуноквільногозалишкубюджетнихкоштівзагального фонду станом на 01.01.2021року на суму 2 895612,00грн (два мільйони вісімсот дев’яносто п’ять тисяч шістсот дванадцять.)

За головним розпорядником коштів

Відділ освіти Білецької сільської ради Тернопільського району Тернопіль- ської області 

КПКВ 0611021  « Надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти»                                                                      
Капітальні видатки                                                                     2 895 612,00грн

4.1Збільшити обсяг видатків загального фонду  Білецького сільського бюджету на суму 2 895612,00грн (два мільйони вісімсот дев’яносто п’ять тисяч шістсот дванадцять грн.)

За головними розпорядниками коштів.

Білецька сільська рада .

КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 100 000,00грн.
Інші видатки та поточне утримання                                                       100 000,00грн.

Відділ освіти Білецької сільської ради Тернопільського району Тернопіль- ської області в сумі 600 000,00 грн ( шістсот тисяч грн.).

КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»                          
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                    210 000,00грн.                

 

КПКВ 0611021  « Надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти»                                                                      
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв      390 000,00грн.

Фінансовий відділ Білецької сільської ради в сумі 2 195 612,00грн                               ( два мільйони сто дев’яносто п’ять тисяч шістсот дванадцять грн.)

КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»          
Капітальні  трансферти органам державного управління інших рівнів

2 195 612,00грн.

(В Тернопільський  обласний бюджет 2 195 612,00грн на реалізацію програми “Спроможна школа для кращих результатів” дляспівфінансування проекту ,,Капітальний ремонт Комунального закладу ,,Великоглибочецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ярослава Стецька Білецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області? у 2021 році ).

6.На виконання листа департаменту фінансів від 24.02.2021р.№1.1-17/291 «Про наслідки розгляду рішення сільської ради про сільський бюджет на 2021рік»

внести зміни в рішення №405 від 24.12.2021року «Про Білецький сільський  бюджет на 2021рікта з метою приведення рішень сільської ради у відповідність до вимог бюджетного законодавства, викласти в новій редакції .

-абзац 5 пункту1 текстової частини рішення викласти в наступній редакції

резервний фонд сільського бюджету у розмірі 100 000,00гривень, що становить 0,13відсотків загального фонду бюджету визначених цим пунктом.

-пункт 8 викласти в наступній редакції.

Визначити на 2021рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

 - придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

 - забезпечення продуктами харчування;

 - оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- обслуговування державного (місцевого) боргу;

- соціальне забезпечення;

 - поточні трансферти місцевим бюджетам;

- підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;

- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами    реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

- наукову і науково-технічну діяльність;

- роботи та заходи, що здійснюються на виконання Загальнодержавної   програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, та роботи з посилення бар'єрних функцій зони відчуження;

- компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

 - заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;

- здійснення розвідувальної діяльності;

- оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

- оплату енергосервісу;

- виплати за державними деривативами;

- програму державних гарантій медичного обслуговування населення;

- середньострокові зобов’язання у сфері охорони здоров’я.

-рішення доповнити пунктом 18.

18.Затвердити на 2021рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 6 до цього рішення.(додаток 6 додається).

-додаток 3 викласти в наступній редакції.(додається ).

7.Додаток 1-4 є не від’ємною частиною цього рішення.

8.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних