A A A K K K
для людей із порушенням зору
Білецька громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Рішення сесії сільської ради №3199 «Про Білецький сільський бюджет на 2023 рік (код бюджету 19543000000)»

Кількість переглядів: 51
Скликання: VIII скликання
Сесія: 37 сесія
Тип документу: Рішення сесії сільської ради
Дата прийняття: 21.12.2022
Дата оприлюднення: 31.12.2022
Номер документу: 3199
Назва документу: Про Білецький сільський бюджет на 2023 рік (код бюджету 19543000000)
Прикріплені файли:
  1. Файл 1 (0.02 МБ)
  2. Файл 2 (0.01 МБ)
  3. Файл 3 (0.02 МБ)

РІШЕННЯ № 3199

21 грудня 2022 року

 Про Білецький сільський бюджет
на 2023 рік
(код бюджету 19543000000)

Керуючись Бюджетним кодексом України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши рішення виконавчого комітету Білецької сільської ради від 20 грудня 2022 року № 211 «Про схвалення проєкту місцевого бюджету Білецької сільської ради на 2023 рік», враховуючи рекомендації постійної комісії Білецької сільської ради з питань бюджету, фінансів, планування, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою, транспорту, регуляторної політики, підприємництва та торгівлі Білецька сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2023 рік:
- доходи сільського бюджету у сумі 101 972 900,00 гривень, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 101 252 900,00 гривень, доходи спеціального фонду сільського бюджету 720 000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки сільського бюджету у сумі 101 972 900,00 гривень, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 100 652 900,00 гривень, видатки спеціального фонду сільського бюджету  1 320 000,00 гривень;
- профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 600 000,00 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 600 000,00 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;
- оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 100 000,00 гривень, що становить 0,10 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом; 
- резервний фонд сільського бюджету у розмірі 120 000,00 гривень, що становить 0,12 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення. 
Передача та умови використання отримувачем міжбюджетних трансфертів (поточні/капітальні видатки) повинні бути викладені у спільному договорі між надавачем міжбюджетних трансфертів та її отримувачем, який є невід’ємною частиною відповідних рішень місцевих рад про передачу коштів між місцевими бюджетами. 
4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм згідно з додатком 5 до цього рішення.
5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2023 рік:
1) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 93, 99 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 Бюджетного кодексу України та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);
2) джерелами формування у частині фінансування є кошти, визначені пунктом 1 статті 72 Бюджетного кодексу України в частині спрямування до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів із загального фонду.
6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2023 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України в частині залучення коштів із загального фонду;
7. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно з статтями 691 та 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 71 Бюджетного кодексу України та на видатки, відповідно до джерел надходжень, визначених у пункті 6 цього рішення.
8. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:
•    оплата праці працівників бюджетних установ;
•    нарахування на заробітну плату;
•    придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
•    забезпечення продуктами харчування;
•    оплата комунальних послуг та енергоносіїв ;
•    обслуговування державного та (місцевого) боргу;
•    соціальне забезпечення; 
•    поточні трансферти місцевим бюджетам
•    підготовка кадрів закладами фахової  передвищої та вищої освіти
•    забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування
•    наукову і науково-технічну діяльність;
•    роботи та заходи, що здійснюються на виконання загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему ,та роботи з посилення бар’єрних функцій зони відчуження;
•    компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами , отриманими громадянами на будівництво(реконструкцію)чи придбання житла;
•    заходи пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюється за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;
•    здійснення розвідувальної діяльності;
•    оплату послуг з охорони державних (комунальних)закладів культури;
•    оплата енергосервісу;
•    виплати за державними деривативами;
•    програму державних гарантій медичного обслуговування населення;
•    середньострокові зобов’язання у сфері охорони здоров’я.
9. Надати право фінансовому відділу Білецької сільської ради:
9.1. В межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.
9.2. В процесі виконання сільського бюджету громади у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом програмної класифікації окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету, додаткові дотації та субвенції, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення/зменшення видатків розвитку за рахунок збільшення/зменшення інших видатків згідно рекомендацій постійної комісії Білецької сільської ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою, транспорту, регуляторної політики, підприємництва та торгівлі та відповідно до розпорядження сільського голови та з наступним затвердженням на сесії.
9.3. Здійснювати зміну назв та переліку кодів видатків відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); зумовлений такою зміною назв та переліку кодів перерозподіл видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень головних розпорядників коштів сільського бюджету за кодами програмної класифікації видатків за загальним та спеціальним фондами бюджету.
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Фінансовому відділу Білецької сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Відповідно до статей  20, 22 та 28 Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.
12. Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

13. Рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року.
 
14. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
15. Виконавчому апарату Білецької сільської ради забезпечити опублікування цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття на офіційному сайті відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
16. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії Білецької сільської ради з питань бюджету, фінансів, планування, соціально - економічного розвитку, житлово - комунального господарства, комунальної власності, благоустрою, транспорту, регуляторної політики, підприємництва.

           
  Сільський голова                                                                                                                      Дмитро МАЛИК


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь