A A A K K K
для людей із порушенням зору
Білецька сільська територіальна громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Оголошення про конкурс з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання, вивезення та зберігання твердих побутових відходів з території населених пунктів Білецької територіальної громади.

Дата: 29.01.2024 14:41
Кількість переглядів: 55

Рішення виконавчого комітету №19 «Про проведення конкурсу з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання, вивезення та зберігання твердих побутових відходів з території населених пунктів Білецької територіальної громади».

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: 29 лютого 2024 року до 17-00 години. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

Місце проведення конкурсу: 47707, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Біла, вул. Молодіжна, 19.

Час проведення конкурсу: 01 березня 2024 о 10 год. 00 хв.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання, вивезення та
зберігання твердих побутових відходів з території населених пунктів Білецької територіальної громади (с. Біла, с. Великий Глибочок, с. Чистилів, с. Плотича, с. Ігровиця, с. Івачів Долішній, с. Івачів Горішній, с. Мшанець, с. Дітківці, с. Хомівка)

1

2

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу

Виконавчий комітет Білецької сільської ради (адреса: 47707, Тернопільська обл., Тернопільський   р-н., с. Біла, вул. Молодіжна, 19)

2. Підстава для проведення конкурсу

Рішення                виконавчого               комітету

Білецької сільської ради від 29.01.2024 № 19 «Про проведення конкурсу з визначення суб’єкта господарювання на здійснення операцій із збирання, вивезення та зберігання твердих побутових відходів з території населених пунктів Білецької територіальної громади»

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуги з збирання, вивезення та зберігання твердих побутових відходів з території населених пунктів Білецької територіальної громади (с. Біла, с. Великий Глибочок, с. Чистилів, с. Плотича, с. Ігровиця, с. Івачів Долішній, с. Івачів Горішній,

с. Мшанець, с. Дітківці, с. Хомівка)

 

місце проведення конкурсу

47707, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Біла, вул. Молодіжна, 19

час проведення конкурсу

01 березня 2024 о 10 год. 00 хв.

прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами проведення конкурсу

Головний спеціаліст – юрисконсульт відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи Ящук Юлія Павлівна. За адресою: 47707, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Біла, вул. Молодіжна, 19;

Телефон - 0672525169;

Електронна адреса:

14029160@mail.gov.ua

4. Очікуваний (прогнозний) економічно обґрунтований розрахунковий рівень тарифів на збирання, вивезення та зберігання твердих побутових відходів

До 160,00 грн./1м3 без ПДВ

5. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу

-наявність транспортних засобів спеціального призначення для збирання та вивезення відповідного виду побутових відходів;

-підтримання належного санітарного стану транспортних            засобів            спеціального

призначення для збирання та вивезення побутових відходів;

-забезпечення зберігання транспортних засобів спеціального призначення для збирання та вивезення побутових відходів;

-забезпечення щоденного контролю за технічним станом транспортних засобів спеціального призначення, виконання регламентних робіт з їх технічного обслуговування та ремонту;

-забезпечення щоденного медичного огляду водіїв медичним працівником та проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів;

-наявність місця зберігання (складування) та/або утилізації відходів в тому числі за договорами з іншими суб’єктами господарювання (власниками (орендарями) сміттєвих полігонів, сміттєзвалищ, переробних підприємств тощо)

6. Додаткові кваліфікаційні вимоги

-рік        випуску         транспортних        засобів

спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів - не більше 10 років

7. Вид, обсяг послуг із збирання, вивезення та зберігання твердих побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно           з критеріями, що визначаються відповідно до частини третьої статті 25 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»

Змішані відходи, річний обсяг відходів, що вивозяться, становить 14110,6 м. куб., з території населених пунктів Білецької територіальної громади (с. Біла, с. Великий Глибочок, с. Чистилів, с. Плотича, с. Ігровиця, с. Івачів Долішній, с. Івачів Горішній, с. Мшанець, с. Дітківці, с. Хомівка).

Вимоги щодо якості надання послуг є дотримання графіка збирання, вивезення твердих побутових відходів, дотримання правил надання послуг з управління побутовими відходами, дотримання вимог законодавства щодо управління побутовими відходами

8. Перелік документів, оригінали, або копії яких подаються учасниками конкурсу          для          підтвердження

відповідності                           учасників

встановленим            кваліфікаційним

вимогам

Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали та (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:

-заяву, яка повинна містити таку інформацію:

назву об’єкта конкурсу;

найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця;

ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб - підприємців (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта);

місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти.

До заяви додається конкурсна пропозиція, яка включає:

-запропоновані тарифи на послугу з управління побутовими відходами за об’єктом конкурсу.

-балансовий звіт суб'єкта господарювання за останній звітній період;

-довідки відповідних органів державної податкової служби про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

 

-довідка про наявні транспортні засоби спеціального призначення для забезпечення збирання обсягу відповідного виду побутових відходів за об’єктом конкурсу; -довідка-характеристика транспортних засобів спеціального призначення;

-копії свідоцтв про реєстрацію власних

транспортних            засобів            спеціального

призначення та/або договори про оренду таких транспортних засобів;

 

 

-копії протоколів перевірки технічного стану

транспортних            засобів            спеціального

призначення;

 

-довідка про наявне власне або орендоване обладнання для миття транспортних засобів спеціального призначення, або договір про надання відповідних послуг;

 

-довідка про зберігання транспортних засобів спеціального призначення на власній території, договір про оренду такої території або договір про зберігання транспортних засобів на автостоянках;

 

-довідка про наявність власної або орендованої ремонтної бази, транспортних засобів спеціального призначення;

 

  • довідка про прийнятий у штат персонал з ремонту та технічного обслуговування транспортних            засобів            спеціального призначення;

 

-документи, що підтверджують проходження медичного огляду водіями;

 

- довідка, що містить інформацію про наявність власного та/або орендованих, місць для захоронення, сортування, перероблення твердих побутових відходів, які перебувають в Учасника конкурсу на балансі, в користуванні (оренді) чи в оперативному управлінні. Учасник разом з вказаною довідкою надає підтверджуючі документи для виконання цієї вимоги;

 

-інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги із збирання, вивезення та зберігання твердих побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Характеристика території, де повинні надаватися послуги із збирання, вивезення та зберігання твердих побутових відходів: розміри та межі певної території та перелік розміщених у зазначених межах об’єктів утворення побутових відходів.

Територія населених пунктів Білецької територіальної громади (с. Біла, с. Великий Глибочок, с. Чистилів, с. Плотича, с. Ігровиця, с. Івачів Долішній, с. Івачів Горішній, с. Мшанець, с. Дітківці, с. Хомівка):

-площа території - 13764,4739 га;

-кількість населення - 10421 ос.;

-кількість багатоповерхових будинків - 13 од.

-будинків приватного сектору - 3835 од.

-загальна кількість підприємств, установ та організацій- 113

  •  

10. Вимоги до конкурсних пропозицій

Конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

-конкурсну пропозицію подано не в повному обсязі, що передбачена конкурсною документацією;

-учасник        конкурсу           не          відповідає

кваліфікаційним вимогам, передбаченими конкурсною документацією;

-учасник конкурсу припиняється в результаті ліквідації або його було припинено, або визнано у встановленому порядку банкрутом;

-встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення

11. Критерії оцінки конкурсних пропозицій

Наведені в додатку 1 до Конкурсної документації

12. Проведення                організатором

конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї

Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу.

Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз'яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз'яснення

13. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

 

13.1 способи подання конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція подається особисто чи надсилається засобами поштового зв’язку конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, або подається в електронній формі на адресу електронної пошти організатора конкурсу чи іншими засобами інформаційно- комунікаційних систем

13.2 місце подання конкурсних пропозицій

Адреса: 47707, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Біла, вул. Молодіжна, 19.

13.3        кінцевий        строк подання конкурсних пропозицій

29 лютого 2024 року до 17-00 години. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

14.Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями

Адреса: 47707, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Біла, вул. Молодіжна, 19, 01.03.2024 о 10 год. 00 хв.

15.Проект договору

ПРОЕКТИ ДОГОВОРУ між організатором конкурсу та суб’єктом господарювання

на здійснення операцій із збирання, вивезення та

зберігання твердих побутових відходів зазначений в додатку 2


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.