Білецька сільська територіальна громада
Тернопільська область, Тернопільський район

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ «Про зміну типу та найменування Комунального  закладу «Мшанецька загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів Білецької сільської ради  Тернопільського району Тернопільської області»  та затвердження його статуту»

Дата: 15.08.2023 11:16
Кількість переглядів: 285

Фото без опису

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ
 
Проєкт рішення сесії Білецької  сільської ради №3452 
  
«Про зміну типу та найменування Комунального  закладу «Мшанецька загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів Білецької сільської ради  Тернопільського району Тернопільської області»  та затвердження його статуту»

1. Найменування організатора громадського обговорення – Білецька сільська  рада.
2. Мета: врахування думки жителів Білецької громади про зміну типу та найменування Комунального закладу «Мшанецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Білецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області» у Мшанецький ліцей Білецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області.
   Запрошуємо Вас долучитися до громадського обговорення реалізації стратегічних цілей розвитку освіти Білецької сільської ради 
    Обговорення відбувається відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», Законів України «Про освіту», до Закону України “Про повну загальну середню освіту” від 18 березня 2020 року.
    Станом на сьогодні на території Білецької сільської ради функціонують          5 - ЗЗСО, з них: ЗЗСО І-ІІІ ступенів - 2 (Великоглибочецька - 401 учнів, Мшанецька – 126 учнів). 3 заклади І-ІІ ступенів (Білецька – 84 учнів, Ігровицька – 76 учнів, Плотицька – 145 учнів).
   Значна видаткова частина бюджету громади використовується на забезпечення надання освітніх послуг. Заклади з нижчою фактичною наповнюваністю класів у порівнянні з розрахунковою є найбільш затратними комунальними установами (у перерахунку на одного учня). За критерієм спроможності освітньої мережі, у порівнянні 1-4 класи, 5-9 класи та 10-11 класи, саме в старшій школі індекс спроможності є найнижчим. Розпорядник коштів (відділ освіти Білецької сільської ради), керуючись пунктом 28 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого КМУ від 28.02.2002 №228, встановлює, що витрати повинні бути приведені у відповідність з бюджетними асигнуваннями. Надмірні витрати на утримання ЗЗСО позбавляють можливості реінвестувати кошти громади у розвиток закладів, які забезпечують більш високу якість освітніх послуг.
    Створення  громади надало жителям наших сіл широкі можливості для формування своєї унікальної та ефективної системи управління освітньою сферою, яка в кінцевому рахунку допоможе підвищити якість освітніх послуг і заощадити кошти громади.
    Заходи з трансформації шкільної мережі планується провести з метою створення сучасного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та вихованців. Дія прийнятого рішення поширюватиметься на учнів та їх батьків.
    Отже, можливими варіантами вирішення питання щодо перспективного планування спроможної освітньої мережі на території Білецької сільської ради пропонуються на розгляд та громадське обговорення наступне:
- про зміну типу та найменування 
Комунального закладу «Мшанецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Білецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області» у Мшанецький ліцей Білецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області.
Пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника за адресую: 47707, Тернопільська область, Тернопільський район,  с. Біла, вул. Молодіжна, 19.  Також, із дотриманням усіх заходів безпеки публічне громадське обговорення передбачатиме проведення в с. Біла зустрічей з громадськістю за окремим планом.
         До участі в обговоренні запрошуються мешканці Білецької територіальної громади.
3. Свої зауваження та пропозиції просимо подавати з 17 серпня 2023 року по 28 серпня 2023 року на поштову адресу: 47707, Тернопільська область, Тернопільський район,  с. Біла, вул. Молодіжна, 19, та електронну адресу: 
[ 14029160@mail.gov.ua]
4. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Білецької сільської ради.


5. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення: 
       Бабій Петро Степанович – начальник відділу освіти  Білецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області

6. Нормативне забезпечення:

Конституція України
Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого  самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.
Бюджетний кодекс України
Стаття 1032. Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти: початкові школи, гімназії (крім дошкільних підрозділів у таких закладах), ліцеї.
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
Стаття 26.  Реорганізація або ліквідація навчальних закладів  комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.
Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, молодіжної політики, фізкультури і спорту. Підпункт 2. Забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних закладах освіти, створення необхідних умов для виховання дітей та молоді, розвитку їхніх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації…
Закон України «Про освіту»:
Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти. Абзац перший частини першої: для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.
Стаття 25. Права і обов’язки засновника закладу освіти. Частина 2. Засновник закладу освіти або уповноважений ним орган (особа): приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну типу закладу освіти, затверджує статут (його нову редакцію), укладає засновницький договір у випадках, визначених законом
Стаття 66. Повноваження органів місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, де вказано, що міські, сільські і селищні ради засновують заклади освіти, а також реорганізовують, перепрофільовують (змінюють тип) та ліквідовують їх з урахуванням спеціальних законів.
Закон України «Про повну загальну середню освіту»:
Стаття 32. 1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає засновник (засновники).
Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та /або суспільства.
Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають міські, сільські, селищні ради.
Рішення про утворення комунальних ліцеїв як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні, сільські ради відповідно до вимог законодавства.
2. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.
Реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення.
Реорганізація і ліквідація спеціальних закладів загальної середньої освіти допускаються лише після погодження проекту відповідного рішення засновника центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
3. Заклади загальної середньої освіти можуть бути передані засновниками у комунальну чи державну власність відповідно до законодавства.
Стаття 35.
Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.
Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:
початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;
гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;
ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.
Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії.
Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.
За рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої та, як виняток, здобуття початкової освіти.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних