Білецька сільська територіальна громада
Тернопільська область, Тернопільський район

ПРОТОКОЛ засідання постійної комісії від 02 лютого 2021 року

Дата: 04.02.2021 20:43
Кількість переглядів: 841

ПРОТОКОЛ № 02/21 (09-Р)

засідання постійної комісії Білецької сільської ради з питань законності, депутатської етики та регламенту, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, духовності, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту

 

 

від 02 лютого 2021 року                                                                                                                               с. Біла

 

Головуюча:  голова комісії Лаврів Лілія Андріївна

 

На засіданні присутні: депутати – члени постійної комісії Лаврів Лілія Андріївна, Грабас Роман Сергійович, Карпик Оксана Богданівна, Пелешок Зоя Борисівна, Малко Василь Євгенович, секретар сільської ради Когут Віталій Вікторович, начальник відділу земельних відносин Данилків Володимир Михайлович, начальниця Фінансового відділу Литвин Ірина Богданівна.

 

Відсутні: депутати – члени постійної комісії Павлик Борис Борисович, Малик Оксана Тарасівна.

 

Місце проведення: Білецька сільська рада, с. Біла, вул. Молодіжна, 19.

Початок о 14 год 00 хв

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про затвердження Порядку денного засідання постійної комісії Білецької сільської ради з питань законності, депутатської етики та регламенту, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, духовності, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту (далі – Постійної комісії).
 2. Про розгляд проєктів рішень Білецької сільської ради, їх погодження перед винесенням на сесію.
  1.  Про Програму індивідуального житлового будівництва на території Білецької сільської ради «Власний дім» на 2021 рік (проєкт № 527).
  2.  Про звіти постійних комісій Білецької сільської ради за 2020 рік (проєкт 534).
  3.  Про звіти депутатів Білецької сільської ради за 2020 рік (проєкт № 535).
  4.  Про звіти старостів Білецької сільської ради за 2020 рік.
  5.  Про створення комісії з інвентаризації земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташованих на території Білецької сільської ради (проєкт № 536).
  6.  Про затвердження структури та штатного розпису КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Білецької сільської ради.
  7.  Про внесення змін до «Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Білецької сільської ради», затвердженого Рішенням Білецької сільської ради від 07.02.2019 р. № 41.
  8.  Про внесення змін до «Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Білецької сільської ради», затвердженого Рішенням Білецької сільської ради від 07.02.2019 р. № 42.
  9.  Про внесення до Бюджету Білецької сільської ради на 2021 рік.
 3. Про рекомендації з питань законності, сприяння депутатській діяльності та дотримання Регламенту Білецької сільської ради.
 4. Про затвердження Звіту Постійної комісії щодо результатів контролю діяльності закладів культури й освіти, підзвітних Білецькій сільській раді та рекомендації щодо покращення їх функціонування.(протокол № 6 (06-Р) від 21 грудня 2020 р.).

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку денного засідання постійної комісії Білецької сільської ради з питань законності, депутатської етики та регламенту, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, духовності, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту (далі – Постійної комісії).

ВИСТУПИЛИ:

Лаврів Л.А., яка запропонувала включити до Порядку денного восьмого засідання Постійної комісії питання:

 1. Про затвердження Порядку денного засідання постійної комісії Білецької сільської ради з питань законності, депутатської етики та регламенту, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, духовності, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту (далі – Постійної комісії).
 2. Про розгляд проєктів рішень Білецької сільської ради, їх погодження перед винесенням на сесію.

2.1. Про Програму індивідуального житлового будівництва на території Білецької сільської ради «Власний дім» на 2021 рік (проєкт № 527).

2.2. Про звіти постійних комісій Білецької сільської ради за 2020 рік (проєкт 534).

2.3. Про звіти депутатів Білецької сільської ради за 2020 рік (проєкт № 535).

2.4. Про звіти старостів Білецької сільської ради за 2020 рік.

2.5. Про створення комісії з інвентаризації земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташованих на території Білецької сільської ради (проєкт № 536).

2.6. Про затвердження структури та штатного розпису КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Білецької сільської ради.

2.7. Про внесення змін до «Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Білецької сільської ради», затвердженого Рішенням Білецької сільської ради від 07.02.2019 р. № 41.

2.8. Про внесення змін до «Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Білецької сільської ради», затвердженого Рішенням Білецької сільської ради від 07.02.2019 р. № 42.

2.9. Про внесення до Бюджету Білецької сільської ради на 2021 рік.

 1. Про рекомендації з питань законності, сприяння депутатській діяльності та дотримання Регламенту Білецької сільської ради.
 2. Про затвердження Звіту Постійної комісії щодо результатів контролю діяльності закладів культури й освіти, підзвітних Білецькій сільській раді та рекомендації щодо покращення їх функціонування.(протокол № 6 (06-Р) від 21 грудня 2020 р.).

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «ЗА» - 4 особи (Лаврів Л.А., Грабас Р.С., Пелешок З.Б., Карпик О.Б.), «ПРОТИ» - 0 осіб, «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб. Рішення прийнято.

1. ВИРІШИЛИ: Затвердити Порядок денний засідання Постійної комісії від 02.02.2021 р.

 

2.1. СЛУХАЛИ: Про Програму індивідуального житлового будівництва на території Білецької сільської ради «Власний дім» на 2021 рік (проєкт № 527).

ВИСТУПИЛИ:

Лаврів Л.А., яка зачитала проєкт рішення.

Карпик О.Б. зазначила, що питання не на часі.

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 0 осіб, «ПРОТИ» - 0 осіб, «УТРИМАВСЯ» - 4 осіб (Лаврів Л.А., Грабас Р.С., Пелешок З.Б., Карпик О.Б.). Рішення не прийнято.

2.1. ВИРІШИЛИ: рекомендація проєкту рішення не підтримана.

 

2.2. СЛУХАЛИ: Про звіти постійних комісій Білецької сільської ради за 2020 рік (проєкт 534).

 

ВИСТУПИЛИ:

Лаврів Л.А., яка зачитала проєкт рішення, пояснила, що необхідність прийняття такого рішення обумовлена чинним Регламентом Білецької сільської ради та Положенням про постійні комісії. Згідно Положення, на офіційному веб-сайті Білецької сільської ради має бути розміщено: Положення про постійні комісії (у чинній редакції); склад кожної постійної комісії; плани роботи постійних комісій; графік проведення чергових засідань постійних комісій; протоколи, висновки, рекомендації, звіти постійних комісій. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Постійні комісії щорічно звітують перед Білецькою сільською радою про свою діяльність.

Звіт постійної комісії повинен бути поданий на розгляд ради не пізніше 10 лютого року, наступного за звітним. Звітування також відбувається при переобранні голови комісії.

До звіту включається інформація про: кількість засідань постійної комісії; кількість розглянутих комісією питань; кількість внесених комісією проектів рішень; кількість рішень ради та її виконавчого комітету, що перебували на контролі комісії; кількість висновків та рекомендацій, що були внесені комісією; відвідування засідань комісії її членами. Звіт повинен містити: план комісії на наступний період та інформацію про виконання плану за звітний період, що був складовою попереднього звіту комісії. Звіт комісії розглядається на пленарному засіданні ради з доповіддю представника постійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 4 особи (Лаврів Л.А., Грабас Р.С., Пелешок З.Б., Карпик О.Б.), «ПРОТИ» - 0 осіб, «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб. Рішення прийнято.

2.2. ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Білецькій сільській раді прийняти рішення Про звіти постійних комісій Білецької сільської ради за 2020 рік.

 

2.3. СЛУХАЛИ: Про звіти депутатів Білецької сільської ради за 2020 рік (проєкт 535).

 

ВИСТУПИЛИ:

Лаврів Л.А., яка зачитала проєкт рішення, обгрунтувала необхідність прийняття такого рішення. Відповідно до ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», звіт депутата місцевої ради повинен містити: відомості про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 4 особи (Лаврів Л.А., Грабас Р.С., Пелешок З.Б., Карпик О.Б.), «ПРОТИ» - 0 осіб, «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб. Рішення прийнято.

2.3. ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Білецькій сільській раді прийняти рішення Про звіти депутатів Білецької сільської ради за 2020 рік.

 

2.4. СЛУХАЛИ: Про звіти старостів Білецької сільської ради за 2020 рік.

ВИСТУПИЛИ:

Лаврів Л.А., яка зазначила, що згідно ст. 17 Регламенту Білецької сільської ради, староста двічі на рік (до 10 липня та до 10 січня) звітує про свою роботу перед радою.

Пелешок З.Б. зауважила, що термін для звітування невеликий (від 18 листопада до кінця 2020 року).

У обговоренні питання взяли участь усі присутні.

ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 4 особи (Лаврів Л.А., Грабас Р.С., Пелешок З.Б., Карпик О.Б.), «ПРОТИ» - 0 осіб, «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб. Рішення прийнято.

2.4. ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Білецькій сільській раді прийняти рішення Про звіти старостів Білецької сільської ради за 2020 рік.

 

2.5. СЛУХАЛИ: Про створення комісії з інвентаризації земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташованих на території Білецької сільської ради (проєкт № 536).

ВИСТУПИЛИ:

Лаврів Л.А., яка зачитала проєкт рішення.

Данилків В.М. повідомив, що у відділі земельних відносин не візували цей проект, тому він їм не направлявся.

У обговоренні питання взяли участь усі присутні.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 0 осіб, «ПРОТИ» - 4 особи (Лаврів Л.А., Грабас Р.С., Пелешок З.Б., Карпик О.Б.), «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб. Рішення не прийнято.

2.5. ВИРІШИЛИ: рекомендація проєкту рішення не підтримана.

 

2.6. СЛУХАЛИ: Про затвердження структури та штатного розпису КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Білецької сільської ради.

 

ВИСТУПИЛИ:

Лаврів Л.А., яка зачитала проєкт рішення.

Когут В.В. повідомив, що внесення змін до структури КНП «ЦПМСД» Білецької сільської ради викликане необхідністю приведення структури до чинних вимог, оскільки підприємство виробляє ліцензію.

У обговоренні питання взяли участь усі присутні.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 3 особи (Лаврів Л.А., Пелешок З.Б., Карпик О.Б.), «ПРОТИ» - 0 осіб, «УТРИМАВСЯ» - 1 особа (Грабас Р.С.). Рішення не прийнято.

2.6. ВИРІШИЛИ: рекомендація проєкту рішення не підтримана.

Засідання постійної комісії покинув Грабас Р.С.

На засідання прибув Малко В.Є.

 

2.7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Білецької сільської ради», затвердженого Рішенням Білецької сільської ради від 07.02.2019 р. № 41.

ВИСТУПИЛИ:

Лаврів Л.А., яка, представляючи проєкт рішення, запропонувала доповнити «Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Білецької сільської ради» доповнити пунктами наступного змісту:

Пунктом «1.9. Усі засідання конкурсної комісії в обов’язковому порядку транслюються у режимі онлайн на сайті Білецької сільської ради».

Пункт 5.11. «Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається сільському голові не пізніше, ніж через два дні після голосування. Кожен член комісії може додати до протоколу свою окрему думку» - доповнити реченням: «Протоколи комісій в обов’язковому порядку оприлюднюються на сайті Білецької сільської ради в спеціально створеній вкладці».

У обговоренні питання взяли участь усі присутні.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 3 особи (Лаврів Л.А., Пелешок З.Б., Малко В.Є.), «ПРОТИ» - 0 осіб, «УТРИМАВСЯ» - 1 особа (Карпик О.Б.). Рішення не прийнято.

2.7. ВИРІШИЛИ: рекомендація проєкту рішення не підтримана.

 

2.8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до «Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Білецької сільської ради», затвердженого Рішенням Білецької сільської ради від 07.02.2019 р. № 42.

ВИСТУПИЛИ:

Лаврів Л.А., яка запропонувала доповнити «Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Білецької сільської ради» доповнити пунктом 1.8 наступного змісту:

«1.8. Проведення іспиту та співбесіди з учасниками конкурсу на зайняття посад в органі місцевого самоврядування в обов’язковому порядку транслюється в режимі онлайн на сайті Білецької сільської ради».

У обговоренні питання взяли участь усі присутні.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 3 особи (Лаврів Л.А., Пелешок З.Б., Малко В.Є.), «ПРОТИ» - 1 особа (Карпик О.Б.), «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб. Рішення не прийнято.

2.8. ВИРІШИЛИ: рекомендація проєкту рішення не підтримана.

 

2.9. СЛУХАЛИ: Про внесення до Бюджету Білецької сільської ради на 2021 рік.

ВИСТУПИЛИ:

Литвин І.Б., яка зачитала перелік заходів, на які потрібно виділити кошти, а саме:

100 000 – зубопротезування,

1 700 000 – Терцентр соціального обслуговування (у т.ч. 260 000 на Програму, для виплати заборгованості із працівниками Терцентру, який ліквідовується),

300 000 – пільгові перевезення,

50 000 – на ліки для лікування психічних розладів (трансферт, лікарня у Бірках),

74 900 – дофінансувати музеї,

229 500 – дофінансувати бібліотеки,

832 600 – дофінансувати клуби,

71 100 – ремонт освітлення (с. Біла),

700 000 – освітня субвенція,

2 114 555 – школи,

716 921 – БТТШ (ЗП),

5 000 – БТТШ (відрядні),

5 378 835 – садочки,

40 000 – інше (садочки),

3 239 418 – співфінансування проєкту по ремонту школи у Великому Глибочку),

160 000 – співфінансування на ремонт амбулаторії (Великий Глибочок),

200 000 – поточний ремонт освітлення (лампи),

200 000 – Мшанець (генплан),

886 773 – перехідні об’єкти,

3 567 890 – медицина (450 000 – мінімум),

400 000 – очисні соруди (ПКД, екологічний проєкт,, кошти екологічного податку).

Таким чином, потреба склала 20 967 492 грн.

Вільні кошти – 4 620 700

При такому плануванні додаткова потреба складе 16 346 792

У обговоренні питання взяли участь усі присутні. Оскільки проєкту рішення як такого не було, голосування не проводилось.

2.9. ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

 

3. СЛУХАЛИ: Про рекомендації з питань законності, сприяння депутатській діяльності та дотримання Регламенту Білецької сільської ради.

ВИСТУПИЛИ:

Лаврів Л.А., яка, в присутності секретаря сільської ради В.Когута зачитала рекомендації комісії, сформовані за результати обговорення на попередньому засіданні: Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про доступ до публічної інформації», Регламентом Білецької сільської ради VІІІ скликання, Положенням про постійні комісії Білецької сільської ради VІІІ скликання, затвердженим рішенням Білецької сільської ради № 6 від 18 листопада 2020 року «Про утворення постійних комісій Білецької сільської ради VІІІ скликання та затвердження їх складу», Постійна комісія Білецької сільської ради з питань законності, депутатської етики та регламенту, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, духовності, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту: 1. Висловлює занепокоєння з приводу: систематичних порушень Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Регламенту Білецької сільської ради VІІІ скликання у частині несвоєчасного висвітлення проектів рішень сільської ради на офіційному сайті Білецької сільської ради, несвоєчасного оприлюднення на офіційному сайті (у 5-денний термін із дня прийняття) рішень Білецької сільської ради, порушення Регламенту в частині візування проектів рішень працівниками профільних відділів сільської ради, перед їх винесенням на розгляд постійних комісій ради, практики винесення проектів рішень на розгляд сесії без попереднього візування профільними комісіями; порушення процедури відстеження регуляторних актів, прийнятих Білецькою сільською радою. 2. Рекомендує Білецькому сільському голові Дмитру МАЛИКУ та секретарю Білецької сільської ради Віталію КОГУТУ як посадовим особам місцевого самоврядування, які приймали присягу та, відповідно до ст. 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» зобов’язані: додержуватись законів України та актів Білецької сільської ради, сумлінно ставитись до виконання своїх службових обов’язків, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, не допускати дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування, вжити невідкладних заходів щодо усунення виявлених порушень та забезпечити повноцінну роботу постійних комісій і Білецької сільської ради, згідно Регламенту, прийнятих планів роботи та відповідно до вимог чинного законодавства.

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Звіту Постійної комісії щодо результатів контролю діяльності закладів культури й освіти, підзвітних Білецькій сільській раді та рекомендації щодо покращення їх функціонування.(протокол № 6 (06-Р) від 21 грудня 2020 р.).

Розгляд питання перенесено на наступне засідання постійної комісії.

 

 

Голова Постійної комісії                                            Л. А. Лаврів

 

Секретар Постійної комісії                                        З. Б. Пелешок


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних