Білецька сільська територіальна громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Про внесення змін до бюджету Білецької  сільської  ради на 2020 рік

Дата: 08.12.2020 20:23
Кількість переглядів: 548

РІШЕННЯ №41

 

від 04 грудня 2020 року

 

Про внесення змін до бюджету

Білецької  сільської  ради на 2020 рік

 

         Керуючись  Бюджетним  кодексом  України, ст.26 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування в Україні»,  враховуючи пропозиції постійної комісії   Білецької сільської ради з питань бюджету, фінансів, планування, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою, транспорту, регуляторної політики, підприємництва та торгівлі, Білецька сільська рада

ВИРІШИЛА:

             1. Затвердити перерозподіл видатків в межах  головних розпорядників коштів по загальному фонду Білецького сільського бюджету на 2020рік на суму 1 357 420грн (один мільйон  триста п’ятдесят сім тисяч чотириста двадцять грн.), а саме:

          1.1Зменшити видатки загального фонду Білецького сільського бюджету на суму 1 357 420,00 грн (один мільйон  триста п’ятдесят сім тисяч чотириста двадцять грн.), а саме:

               Білецька сільська рада в сумі 537 300,00грн.(п’ятсот тридцять сім триста грн.).

 • КПКВ-0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності обласної ради ,районної ради, районної у місті ради (у разі її створення ) міської селищної, сільської рад»               5 700,00грн.

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм не віднесені до заходів розвитку.                                                                                    5 700,00грн.

 • КПКВ-0117461«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету »

                                                                                                          40 000,00грн.                                

 Інші видатки на поточне утримання                                                   40 000,00грн.

 • КПКВ-0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»             150 000,00грн.

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних)програм                                                                        150 000,00грн.

 

 • КПКВ-0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації»                                                            341 600,00грн.

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних)програм                                                                        341 600,00грн.

             Відділ освіти Білецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області в сумі 710 920,00грн.( Сімсот десять тисяч дев’ятсот  двадцять грн.)

 • КПКВ-0611150 «Методичне забезпечення діяльності закладів освіти»

                                                                                                                             5920,00грн.                                                                                                                  Нарахування на заробітну плату                                                    5920,00 грн.

 • КПКВ-0611020»Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою – дитячим садком інтернатом при школі, спеціалізованими школами ,ліцеями, гімназіями, колегіумами)».                                                                                  205 000 ,00 грн.

Нарахування на заробітну плату                                                        20 000,00 грн. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                   185 000,00грн.  

 •  КПКВ-0611010«Надання дошкільної освіти»                           500 000,00грн.                          

Оплата праці                                                                                          400 000,00 грн.                                                                                            

         Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                 100 000,00грн.  

 

                 Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Білецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області в сумі 109 200,00грн (сто дев’ять тисяч двісті грн.)

 •   КПКВ-1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» 41 500,00грн.

Оплата праці                                                                                          32 000,00 грн.                                                                                                                 Нарахування на заробітну плату                                                       3 500,00 грн.   

        Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                   6 000,00грн.                                                                                                                                                

 

 •     КПКВ-1010160«Керівництвоі управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»

                                                                                                                           10 500,00грн.                                                                                                                                               Інші видатки на поточне утримання                                                  10 500,00 грн.

 

 • КПКВ-1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів»                                                                                               41 200,00грн.

Оплата праці                                                                                          34 700,00 грн.    

Нарахування на заробітну плату                                                       6 500,00 грн.

 

 •   КПКВ-1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв»                                                                   16 000,00грн.  Інші видатки на поточне утримання                                                  16 000,00 грн.

 

1.2Збільшити видатки загального фонду Білецького сільського бюджету на суму 795 420,00грн.(сімсот дев’яносто п’ять тисяч чотириста двадцять грн.)

За головними розпорядниками коштів.

Білецька сільська рада Тернопільського району Тернопільської області в сумі 557 300,00грн.(п’ятсот п’ятдесят сім тисяч триста грн.)

 • КПКВ-0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності обласної ради ,районної ради, районної у місті ради (у разі її створення ) міської селищної, сільської рад»  253 300,00 грн.

Оплата праці                                                                                          177 800,00 грн.                                                                                            Нарахування на заробітну плату                                                         75500,00 грн.

 

 •  КПКВ-0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету »            284 000,00грн.                                                                                  

Поточні трансферти органам державного управління іншого рівня-            

                                                                                                               284 000,00 грн.

(в Тернопільський міський територіальний бюджет 274000,00грн за утримання під’їздних шляхів та придорожніх зелених зон ,забезпечення належного санітарно -технічного стану прилеглої території до сміттєзвалища твердих побутових відходів біля с. Малашівці Зборівського району-за друге півріччя 2020року. ;10 000,00грн- на здійснення видатків, пов’язаних  з відшкодуванням пільг окремим категорія громадян Білецької сільської ради  за 2020 рік.).

 • КПКВ-0113242  «Інші заходи у сфері соціального захисту

і соціального забезпечення»                                                               20 000,00 грн.

Інші виплати населенню                                                                        20 000,00грн.

 

Відділ освіти Білецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області в сумі 128 920,00грн.(сто двадцять вісім тисяч дев’ятсот двадцять грн.).

 • КПКВ-0611150 «Методичне забезпечення діяльності закладів освіти»

                                                                                                                             350,00грн.                          

Оплата праці                                                                                        350,00 грн. 

 •  КПКВ-0610160«Керівництвоі управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»

                                                                                                                              1400,00грн.                                                                                              Нарахування на заробітну плату                                                    1400,00 грн.

 • КПКВ-0610161«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»

                                                                                                                          28 670,00грн.                          

     Оплата праці                                                                                     21 300,00 грн.                                                                                           

Нарахування на заробітну плату                                                      7 370,00 грн.

 

 • КПКВ-0611010«Надання дошкільної освіти»                                 98 500,00грн.                          

Інші видатки на поточне утримання                                                 98 500,00 грн.

      Відділ  культури, туризму та охорони культурної спадщини  Білецької  сільської  ради Тернопільського району  Тернопільської  області в сумі 109 200,00грн (сто дев’ять тисяч двісті грн.).                                                                                         

 • КПКВ-1010160«Керівництвоі управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»

                                                                                                                         73 700 ,00грн.

Оплата праці                                                                                     60 000,00 грн.                                                                                                                                                                                        Нарахування на заробітну плату                                                               13 700,00 грн.

 

 •   КПКВ-1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв»                                                                   23 500,00грн.

Оплата праці                                                                                             17 000,00 грн.

Нарахування на заробітну плату                                                         6 500,00 грн.

 

 • КПКВ-1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»                12 000,00грн.                                                   

Нарахування на заробітну плату                                                          4000,00 грн.

Інші видатки та поточне утримання                                                       8000,00грн.

                                                                                       

1.3 Збільшити обсяг видатків спеціального фонду Білецького сільського бюджету на 2020рік за рахунок коштів ,що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)за рахунок перерозподілу видатків загального фонду Білецької сільської ради в сумі 562 000,00грн.(п’ятсот шістдесят дві тисячі грн.)

За головним розпорядником коштів.

          Відділ освіти Білецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області в сумі 128 920,00грн.(сто двадцять вісім тисяч дев’ятсот двадцять грн.).

 

 • КПКВ-0611020»Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою – дитячим садком інтернатом при школі, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами).

                                                                                                             562 000,00 грн  

        Капітальні видатки                                                                      562 000,00 грн.

 

2.Затвердити  перерозподіл  коштів в межах загального обсягу видатків  Білецького сільського бюджету на 2020 рік в межах головного розпорядника коштів, по спеціальному фонду, а саме :

Білецька сільська рада

2.1 Зменшити :

 • КПКВ-0117330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» 

                                                                                                                   100 000,00грн.                                                                                                 

Капітальні видатки                                                                                100 000,00грн.

2.2 Збільшити :

 • КПКВ-0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій »

                                                                                                         100 000,00грн                           

        Капітальні видатки                                                                                100 000,00грн.

 

 3. Додаток 1-4 до цього рішення є невід’ємною його частиною.    

                               

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Білецької сільської ради з питань бюджету, фінансів, планування, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою, транспорту, регуляторної політики, підприємництва та торгівлі.

 

Сільський голова                                                                         Дмитро МАЛИК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних